Kalça Diz Artroplasti Derneği


 

                             

         Başkan       

     Dr. Bülent Atilla   

Başkan Yardımcısı
Dr. Semih Aydoğdu
   Genel Sekreter
 Dr. Turhan Özler
Sayman
Dr. Kerem Başarır
Üye
Dr. Emre Toğrul
Üye  
Dr. Ömür Çağlar
Üye
Dr. İbrahim Azboy
 
Üye
Dr. Osman Tecimel
Üye
Dr. Burak Beksaç
 
   
Önceki Başkan
Dr. Fahri Erdoğan
   
          

 

2017-2019 yılı Yönetim Kurulu

 

 • Başkan: Fahri Erdoğan 
 • 2.Başkan: Bülent Atilla
 • Genel sekreter: Burak Beksaç
 • Sayman: Kerem Başarır
 • Üyeler:  Ertuğrul Şener, Aykın Şimşek, Çağatay Uluçay, Baransel Saygı, Çetin Işık
 
 

 

 

2015-2017 yılı Yönetim Kurulu

 

 • Başkan: Bülent Erdemli
 • 2.Başkan: İrfan Öztürk
 • Genel sekreter: Ertuğrul Şener
 • Sayman: Fatih Pestilci
 • Üyeler: Fahri Erdoğan, Burak Beksaç, Çağatay Uluçay, Mazhar Tokgözoğlu, İbrahim Tuncay
 
 

 

2013 - 2015 yılı Yönetim Kurulu

 

 • Başkan: Ömer Faruk Bilgen
 • 2.Başkan: Ali Baktır
 • Genel sekreter: E. Ertuğrul Şener
 • Sayman: Bülent Erdemli
 • Üyeler: Bülent Atilla, Emre Toğrul, İrfan Öztürk, Aykın Şimşek, Murat Bozkurt

 

 

2012 - 2013 yılı Yönetim Kurulu

 

 
 • Başkan: İsmail Remzi Tözün
 • Genel sekreter: Bülent Atilla
 • Sayman: Bülent Erdemli
 • Üyeler: İlker Çetin, Mümtaz Alpaslan, Şükrü Araç, Nejat Güney, Erdal Cila, Faik Altıntaş, Ömer Faruk Bilgen, Ali Baktır